Kirby service abonnement

Voor slechts €59,- per jaar kunt u bij Roaps een service abonnement afsluiten voor uw Kirby stofzuiger. In dit Kirby service abonnement zitten alle kosten als voorrijkosten, arbeidsloon, periodiek onderhoud en eventuele reparaties aan uw Kirby stofzuiger inbegrepen.

Ons Kirby service abonnement is geldig voor 12 maanden, en geeft u in de laatste maand recht op een kosteloze complete onderhoudsbeurt aan uw Kirby stofzuiger. Wij zullen hiervoor per telefoon of mail contact met u opnemen. Na deze kosteloze servicebeurt, zullen wij u de gelegenheid bieden uw Kirby service abonnement met een termijn  van 12 maanden te verlengen.

Voor de acceptatie van uw Kirby stofzuiger, dient u eenmaal een complete servicebeurt door ons service center uit te laten voeren. Na deze servicebeurt, zullen wij u de mogelijkheid bieden uw Kirby service abonnement af te sluiten en direct gebruik te maken van alle bovengenoemde voordelen.

Voorwaarden Kirby service abonnement

Het servicecontract van uw Kirby stofzuiger is geldig voor een looptijd van 12 maanden. De totale kosten van dit servicecontract bedragen €59,- inclusief BTW en dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Er kunnen pas rechten aan het servicecontract worden ontleend nadat de volledige betaling is voldaan, tot die tijd is er geen enkele aanspraak op garantie. Na het voldoen van de betaling is er geen recht op restitutie.

Het servicecontract is aan het Kirby serienummer gekoppeld, indien er binnen de termijn van 12 maanden enig motorisch, of ander ernstig mankement aan de Kirby ontstaat, waardoor de Kirby niet meer gebruikt kan worden, heeft u recht op kosteloze service aan huis voor de reparatie van uw Kirby (exclusief onderdelen).

Wij streven ernaar om elk mankement binnen 3 werkdagen naar aanvraag te repareren, doch behouden wij ons het recht voor een langere tijdsduur hiervoor uit te trekken waar wij ons onmogelijk zien de reparatie binnen de 3 werkdaagse termijn uit te voeren.

Misbruik of verkeerd gebruik van de Kirby, alsmede demontage en/of reparaties door andere bedrijven of particulieren dan Roaps zelf, zorgt voor een compleet verval van de bovengenoemde garantie.

Het Kirby serviceabonnement is overdraagbaar indien de Kirby word verkocht en bij een nieuwe gebruiker tevens voor huishoudelijk gebruik zal dienen. Hiervoor dient u wel schriftelijk of per mail contact met ons op te nemen. Wij rekenen €12,50 administratiekosten in dergelijke gevallen.

Een maand voor afloop van huidige uw serviceabonnement zullen wij contact met u opnemen voor het kosteloos uitvoeren van een complete servicebeurt. Na deze servicebeurt bieden wij u de mogelijkheid om uw serviceabonnement met nogmaals 12 maanden te verlengen.

Indien u in bovengenoemd geval niet bereikbaar bent of niet binnen een redelijke termijn op onze email reageert voor het maken van een serviceafspraak, zullen wij aannemen dat er geen interesse is in de kosteloze servicebeurt en komt uw recht hierop te vervallen per einddatum van uw servicecontract.